วิธีชำระเงิน

หน้า: วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

เรารับชำระเงินโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เราระบุไว้ด้านล่าง ดังนี้

 ธนาคางกรุงไทย

 สาขา ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ชื่อบัญชี บริษัท ขอนแก่นสากลยางยนต์ สาขา ศรีจันทร์ ขอนแก่น

เลขที่บัญชี 437-0-394430

ประเภท ออมทรัพย์

 ธนาคางกรุงไทย

 สาขา ประตูเมือง ขอนแก่น

ชื่อ บัญชี ธิติ ไพบูลย์พรพงศ์

เลขที่บัญชี 425-018-2975

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ชื่อบัญชี บริษัท ขอนแก่นสากลยางยนต์ สาขา ศรีจันทร์ ขอนแก่น

เลขที่บัญชี 428-1-00242-8

ประเภท ออมทรัพย์

  ธนาคารกสิกรไทย

  สาขา ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ชื่อ บัญชี ธิติ ไพบูลย์พรพงศ์

เลขที่บัญชี 428-230-5149

ประเภท ออมทรัพย์

หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
2. สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 2 อาทิตย์ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
3. กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งหลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000บ. ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วิธีการจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้า มี 3 จุดหลักๆ คือ
1. ขอนแก่นขนส่ง
2. คิงส์โลจิสติก
3. บริษัทขนส่ง (บขส.)

บริษัท ขอนแก่นสากลยางยนต์ 71/33-37 ถ.ศรีจันทร์ ( เรือนจำกลางขอนแก่น ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-221019 มือถือ 081-3803410 แฟ็กซ์ 043-224560
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี XXX-XXX-XXX